• Prestatie = gedrag + resultaat
    Wat vraag je nu precies als organisatie van medewerkers? En waarom? Hoeveel ruimte laat je voor interpretatie?
  • Het gaat er niet om wat jij bedoelt…
    Maar om hoe de boodschap binnenkomst bij de ander. Staat onbegrepen gedrag voor "weerstand"? Of voor een kans?
  • De kansen liggen op team niveau
    Passend faciliteren, samen concrete doelen stellen en voortdurende feedback = de essentie van succesvolle teams.
Wat ik doe

Advies en Coaching

Doelen realiseren van zowel organisaties als (zelfstandige) professionals.

Cultuur en gedrag

Het aantoonbaar verbeteren van prestaties door het beïnvloeden van gedrag en cultuur (i.s.m. VU).

Zelforganisatie

Het bevorderen van autonomie bij medewerkers om de doelmatigheid van de organisatie te vergroten.

Wat mij drijft

De professional centraal

De professional: de uiteindelijke leverancier van waarde. Van sturen naar faciliteren.

Noodzaak tot kantelen

Zorg en welzijn dienen anders te denken en te doen. nieuwe missies vereisen nieuwe vormen van uitvoering.

Alles is gedrag

Andere doelen vereisen ander gedrag. Doelen behalen door gedrag te beïnvloeden.

Opdrachtgevers
logo_vilans
VIL-15021-Logo-WT
Logo solo
VWS_Logo
Opdrachten
Samengevat
Over Lex

Na een voorgeschiedenis van uitvoerend verpleegkundige en vele jaren ondernemerschap, ben ik momenteel werkzaam als zelfstandig adviseur en coach voor anderen.

Ik ben met name werkzaam in de zorgsector en het sociaal domein. Ervaringsdeskundige op het vlak van uitvoerend professional en ondernemerschap, kennis op het vlak van strategisch leiderschap tot het beïnvloeden van gedrag en cultuur.

Voor een indruk van mijn werkzaamheden, klik hier >>

Lex blijkt met name goed in staat om de meest essentiele uitgangspunten helder te benoemen en samen te vatten en kan deze ook nog eens helder overdragen aan anderen. Dat realiseerde in ons geval de benodigde verandering.
S. van Hoogeveen - Bestuurder in de zorg