Werken als zelfstandig verpleegkundige of verzorgende
Je hebt er vast weleens over gehoord. Als zzp’er werken in de zorg. Vele duizenden verzorgenden en verpleegkundigen zijn op dit moment actief als ‘zelfstandige’. Zij hebben zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en werken bijvoorbeeld in de thuiszorg, voor ziekenhuizen of in verpleeghuizen. Ik word met regelmaat geconfronteerd met vragen van zorgprofessionals die de stap naar zelfstandigheid overwegen.

Populair
Veel verzorgenden en verpleegkundigen die de overstap maken naar zzp’erschap, doen dat omdat zij een heel duidelijk beeld hebben over hoe zij zorg willen verlenen. Los van een dienstverband op een flexibele wijze werken voor zelf gekozen opdrachtgevers; spreekt veel zorgprofessionals aan. De schattingen over het aantal V&V zelfstandigen lopen uiteen, maar men is het erover eens dat het aantal grofweg tussen de 7.500 en 12.000 ligt.

Verplichtingen
Jezelf inschrijven als zelfstandig verpleegkundige of verzorgende heeft een aantal consequenties en het is goed als je je hier vooraf over inleest. Vanuit wetgeving bekeken zijn er twee belangrijke zaken waar je mee te maken krijgt;

  • Als zzp’er krijg je te maken met wetgeving vanuit de Inkomstenbelasting. Niet iedereen die zzp’er is, wordt zomaar ‘ondernemer voor de Inkomstenbelasting’ zoals de Belastingdienst dat noemt. Je hebt je aan een aantal spelregels te houden als je jezelf als ondernemer wil presenteren. Voorheen kreeg je bijvoorbeeld salaris, nu heet dat omzet. Vroeger had je een uurloon, nu heb je een uurtarief. In totaal zijn er tien criteria waaraan je moet voldoen om als volwaardig ondernemer gezien te worden.
  • De wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ) is de nieuwe kwaliteitswet van het Ministerie van VWS. Deze kwaliteitswet is ingegaan op 1 januari 2016 en voor het eerst krijgt de zzp’er in de zorg een prominente plaats binnen deze wet. Als ‘solistisch werkende zorgverlener’, ben je als zelfstandig verpleegkundige of verzorgende net zoveel zorgorganisatie als een formele instelling. Dat wil zeggen dat je buiten je vakinhoud, ook een aantal zaken ten aanzien van kwaliteit en continuiteit moet organiseren. Jezelf aansluiten bij een klachtenregeling is een vereiste en ook de manier waarop je bijvoorbeeld met incidenten omgaat is vastgelegd. In de Wkkgz is een aantal zaken beschreven die ervoor zorgen dat er veilige zorg geboden wordt aan clienten.

Ik ben sinds 2006 actief voor en met zzp’ers in de zorg. Mijn activiteiten variëren van het coachen van individuele zzp’ers, tot aan het begeleiden van samenwerkende professionals en werkzaamheden voor partijen die graag zzp’ers inzetten. Bemiddelende partijen, zorgorganisaties, service organisaties, de beroepsorganisatie, branche organisaties, zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten mag ik inmiddels tot mijn opdrachtgevers rekenen. Daarnaast heb ik een eigen bestand van zo’n 3000 actieve zzp’ers die mij op de hoogte houden van hun activiteiten en omgekeerd. Sinds 2017 ben ik duurzaam verbonden aan Solopartners, dé branche- en serviceorganisatie voor zzp’ers in de zorg.

Activiteiten voor zzp'ers

Starten

Ik begeleid startende zzp’ers in de zorg en organiseer startersbijeenkomsten

Belangenbehartiging

Ik ben werkzaam voor dé branche organisatie van zzp’ers in de zorg; Solopartners

Bijeenkomsten

 Scholing, voorlichting, netwerken en bijeenkomsten voor starters

Activiteiten voor opdrachtgevers en bemiddelaars

Informatie

Ik informeer opdrachtgevers en bemiddelende partijen over de inzet van zzp’ers

Expertise

Door middel van coaching en scholing begeleid ik de doorontwikkeling van zzp’ers

Netwerkactiviteiten

Verbinden van partijen in het veld, met als doel de positie van zzp’ers te verbeteren

Dossier ZZP'er in de zorg
Recent