Coaching en advies sociaal domein

Hoe versterken we de samenleving en zetten we de burger in zijn kracht?

Het sociale domein heeft een veelledige opgave. De professional dient het midden te houden tussen generalist en expert in de uitoefening van zijn vak. De inwoners van buurten en wijken dienen met elkaar in verbinding te worden gebracht om participatie te stimuleren. Burgers met een hulpvraag dienen gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn in het eigen netwerk, alvorens te leunen op de (lokale) overheid. Budgetten lopen terug en de gemeente is als klant volop in beweging. De doelstellingen? Substitutie; het vervangen van dure zorg- en hulpverlening met zoveel mogelijk voorliggende voorzieningen. Preventie; het voorkomen van een hulpvraag. In het krachtenveld van transitie naar transformatie werk ik als coach voor welzijnsorganisaties en gemeenten.

 

Activiteiten betroffen onder meer:

  • Deelname aan programma In voor zorg! Thema tranche welzijn;
  • Strategische coaching van Bestuur en MT;
  • Strategische positionering in het sociale domein;
  • Ontwikkeling samenwerking zorgsector;
  • Coaching van zelfsturende / zelforganiserende teams;
  • Contractering gemeenten;
  • Ontwikkeling en uitrol nieuwe welzijnsconcepten;
  • Ontwikkeling van samenwerkingen, waaronder begeleiding oprichting cooperaties;
  • Tijdelijke ondersteuning in de lijn;

 

Deze activiteiten verricht ik over het algemeen vanuit het adviesbureau AdCase of het samenwerkingscollectief Expeditie Onderstroom.
Daarnaast ben ik rechtstreeks te benaderen via mijn contactformulier >>

Gerelateerde berichten

Details

Date
11/08/2016
Skills
Lex Tabak, MSc. | Coaching en advies sociaal domein | Lex Tabak, MSc.
class="pirenko_portfolios-template-default single single-pirenko_portfolios postid-3108 samba_theme samba_left_nav samba_left_align samba_responsive cookies-not-set tribe-no-js tribe-bar-is-disabled wpb-js-composer js-comp-ver-4.12 vc_responsive"