Dit zijn de voornaamste redenen om zelfstandig te worden in de zorg

27/07/2017
door Lex Tabak

Solopartners heeft in samenwerking met intermediairs en opdrachtgevers een enquete verspreid onder een kleine 10.000 zzp’ers in de zorg. Vele honderden zzp’ers vulden hem in en dit gaf een goed beeld van hoe de groep ervoor staat. Vandaag ga ik in op de redenen waarom zzp’ers in de zorg ervoor kiezen om zelfstandig te gaan.

Laten we allereerst beginnen met uit te leggen wat we níet zien binnen de honderden antwoorden die de ondervraagde zzp’ers gaven. Er zijn namelijk nogal wat beelden die leven over waarom zzp’ers in de zorg zzp’ers geworden zijn. Een tweetal items die schitteren in afwezigheid halen we eruit. Het gaat zzp’ers overduidelijk niet om meer verdienen, of een noodgedwongen stap. Deze twee aspecten komen we vaak tegen als er gesproken wordt over zzp’ers in de zorg door niet-zzp’ers en ze blijken beide niet op het netvlies van de ondervraagden te staan. Een enkeling van de respondenten beantwoord dat de verdiensten beter zijn, maar daar blijft het dan ook bij. Woorden als noodgedwongen of geen keus vallen in het geheel niet.

Nee, het zijn met name positieve woorden die gegeven worden als antwoord op de vraag:

Ik geloof in een volwaardige positie voor zzp’ers in de zorg binnen en zet mij daar sinds 2006 voor in.
Steun je mijn activiteiten voor zzp’ers in de zorg?
Word dan lid van SoloPartners; de partij die mijn activiteiten mogelijk maakt.

‘Wat biedt het zzp’erschap jou met name?’

Het woord ‘vrijheid’ spat van het scherm bij het beoordelen van de resultaten. Maar liefst 40% van de respondenten gebruikt in een of andere vorm het antwoord ‘vrijheid’. Vrijheid om je dagen in te delen zoals je wilt, vrijheid om te bepalen op welke tijden je wilt werken, vrijheid om te bepalen wat je als professional uit wil dragen, vrijheid over het soort zorg dat je levert, vrijheid om te bepalen voor wie je zorg wil dragen / of niet, vrijheid om een goede work-life balance aan te brengen, vrijheid om de collega’s te kiezen met wie je samen wilt werken en de vrijheid om te bepalen waar je ten aanzien van je eigen ontwikkeling in investeert.

De vrijheid om zelf te bepalen wat voor opdracht je aanneemt. Ik kan zelf bepalen op welk tijdstip ik werk en hoeveel uren. Er is niemand die vraagt waarom ik ergens langer ben gebleven. Dit is namelijk mijn eigen tijd als ik ergens langer blijf.”

Het woord ‘zelfstandigheid’ komt als goede tweede naar boven en komt ook zeer geregeld omhoog bij de ruim 600 respondenten. Zelfstandig in de zin van zonder managers kunnen werken en zelf de verantwoordelijkheid van zorg verlenen mogen dragen. Dat de eigen verantwoordelijkheid groter is, wordt ook dikwijls vertaald in een hogere van bewustwording over wat je doet als zelfstandige. Kunnen werken naar eigen inzicht en vanuit eigen visie, normen en waarden komt ook een aantal maal als antwoord naar voren. Ook het woord ‘onafhankelijkheid’ komt in de context van zelfstandigheid geregeld omhoog.

Zelfstandigheid in keuzes, werken naar mijn eigen visie en beleid, geen juk van een werkgever met rare regeltjes”


Als we de tekst door een Wordle generator halen, dan komen ook woorden die betrekking hebben op het eigenaarschap van de zorgverlener naar voren. ‘Eigen’, ‘mijn’, ‘zelf’, ’kunnen’, ’willen’. Het zijn woorden die laten zien dat de persoonlijke keuzes die iemand wil maken, ook aan bod kunnen komen binnen de zorg die zij verlenen als zzp’er. ‘Keuzes’, ‘keuze’ en ‘kiezen’ zijn minder zichtbaar, maar komen op hetzelfde neer: er worden veelal persoonlijke afwegingen gemaakt tijdens het zzp’erschap in de zorg.

Vrijheid en werkvoldoening. Ik heb het gevoel dat ik inderdaad wat beteken voor een ander qua zorg. Door mn eigen tijd in te delen ga ik met veel werkplezier, gefocused en met de volle 100% aan de slag”

De samenwerking met collega’s, familie en mantelzorgers wordt een aantal maal aangehaald als iets dat beter verloopt binnen zzp’erschap. De lijnen zijn korter en effectiever met zowel collega professionals, specialisten en familie.

Leveren van goede persoonlijke zorg, zeggenschap over de werktijden, goede band met patiënten, familie, huisartsen en overige betrokkenen (fysio, diëtisten, wondvplk, oncologievplk, specialistisch team etc)”

Daarnaast wordt de afwisseling meerdere malen geroemd, er is veel vraag naar flexibele diensten en er kan dus gekozen worden. Er worden minder regels ervaren tijdens het werk van zzp’erschap in de zorg en dat biedt ruimte om bezig te zijn met het geven van zorg.

“Ik kan zoveel werken als ik wil, 60 tot 70 uur in de week. Ik ben eigen baas. Ik bepaal zelf waar ik werk en wat mijn uurloon is. Ik bepaal zelf wanneer ik vrij ben. Ik bepaal zelf welke scholing ik doe. Ik kan client gericht werken, zit niet vast aan eindeloos overleg en administratie. Ik bepaal zelf hoe ik mijn pensioen opbouw en waar ik mijn arbeidsongeschiktheid regel.”

Uiteindelijk maakt zzp’erschap vooral dat ze met meer betrokkenheid en bevlogenheid werken.

“De mogelijkheid om goed samen met de client afspraken te maken om zo cliëntgericht mogelijk te kunnen werken. Het flexibel zijn in werktijden, het kunnen doorgaan als dat even nodig is. De ruimte die dat bied voor het organiseren van goede zorg en voor mezelf. Het kan even aanpoten zijn maar er kan ook even rust zijn als er net een client is overleden. Het jezelf constant weer neerzetten in de markt je eigen verantwoording nemen voor scholing. Eigenlijk vind ik het nog zwaarder wegen als toen ik binnen een instelling werkte. ik wil 100 % up to date zijn juist omdat je zo solistisch werkt. Het is erg fijn om in een netwerk te werken met allemaal andere verpleegkundige dat maakt het werk en denk niveau hoog, de complexiteit van de zorgvraag neemt wel steeds meer toe maar de uitdagingen die het bied zijn heerlijk! Alle clienten zijn vol lof over de persoonlijke benadering het kleine stabiele team. Dat maakt het voor ons ook waardevol en vergroot het werkplezier. De regelgeving ZVW WMO PGB /administratie werk vergt erg veel van je tijd je moet bereid zijn je kennis en kunde zo breed mogelijk in te zetten. de uitdaging ook hierin te blijven zien. Ik vind het prachtig en ja, zie ook veel niet echte zzp-ers. die willen graag bij je aansluiten en verder geen gedoe… Die zeggen geen feestdagen en weekende te werken omdat ze zzp-er zijn..dat kan niet in de zorg en deze mensen vinden bij ons dan ook geen aansluiting… 100% geven en soms een vakantie plannen voor het thuisfront;-)))”

Geen van de respondenten gaf aan last te hebben van zijn of haar keuze, of terug te kijken op een foutief besluit.

“Voorheen overal gewerkt, uiteindelijk de beslissing genomen om als zelfstandige te gaan werken. Beste beslissing ooit.”

Dit artikel verscheen eerder bij Solopartners

Lex Tabak

Over

Lex Tabak. MSc. werkt als coach, adviseur, expert en toezichthouder binnen het publieke domein. Op dit blog valt veel terug te lezen over zelfstandige zorgprofessionals. Sinds 2006 zet hij zich in voor de positionering van deze zzp’ers in de zorg. De activiteiten voor deze groep worden inmiddels duurzaam gefaciliteerd door branche organisatie Solopartners. Voor een uitgebreide kennismaking klik hier , voor contact hier.