ZZP’er in de zorg en de Wkkgz: wanneer val je als zzp’er onder de Wkkgz?

06/06/2017
door Lex Tabak
 • compliance_featured

De Wkkgz is ingegaan op 1-1-2016 en sinds die datum staan zzp’ers in de zorg formeel benoemd in deze nieuwe kwaliteitswet. Met de vermelding van deze ‘solistisch werkende zorgverleners’ verandert er veel aan het eisenpakket voor deze groep. Niet langer is een klachtenregeling voldoende om te stellen dat je je eisen op orde hebt, maar dien je aan een bredere reeks aan eisen te voldoen. Voordat ik later deze week start met het besprek van die eisen, is het misschien goed om even dieper in te gaan op wie er nu precies valt onder de Wkkgz.

Het ministerie van VWS heeft een folder uitgegeven waarin beschreven staat wie er onder de Wkkgz vallen. Deze folder is hier te downloaden. Via een zelftest kan de zzp’er in de zorg achterhalen of hij / zij onder de kwaliteitswet valt. Je kunt deze vragen ook omkeren en daarmee vaststellen wanneer een zzp’er voldoet aan de Wkkgz.

  Ik geloof in een volwaardige positie voor zzp’ers in de zorg binnen en zet mij daar sinds 2006 voor in.
  Steun je mijn activiteiten voor zzp’ers in de zorg?
  Word dan lid van SoloPartners; de partij die mijn activiteiten mogelijk maakt.

 • Als je een KvK nummer hebt binnen een van de vijf volgende KvK SBI codes 47.73(apotheken), 47.74(winkels in medische en orthopedische artikelen), 86(gezondheidszorg), 87(verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting) of 96.02(schoonheidsverzorging);
 • Als je zorg verleent die gefinancierd wordt onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (ZVW);
 • Als je zorg verleent die gefinancierd wordt onder de Wet Publieke Gezondheid;
 • Als je in het BIG register vermeld staat;
 • Als je complementaire of alternatieve geneeswijzen aanbiedt;
 • Als je cosmetische handelingen aanbiedt;
 • Als jouw handelen mogelijk tot lichamelijke of psychische schade kan leiden;
 • Als je op eigen verzoek van de client als arbodienst, bedrijfsarts, keuringsarts of verzekeringsarts handelingen verricht.

Daarnaast heeft de folder benoemd wanneer je niet onder de Wkkgz valt. Wanneer val je onder de lijst met uitzonderingen?

 • Als je zuiver onder de Jeugdwet zorg verleent;
 • Als je zuiver onder de WMO ondersteuning verleent;
 • Als je een specifieke handeling verricht die niet onder de wet valt. Denk hierbij aan het werk van re-integratiedeskundigen, arbeidsdeskundigen, jobcoaches en werkcoaches, of handelingen van vrijwilligers in de zorg. Het verstrekken van eenvoudige verbruiksartikelen zoals verbandmiddelen en incontinentiemateriaal, of bijvoorbeeld het aanmeten van brillen, contactlenzen en hoortoestellen en orthopedische schoenen.

Check de lijst om te beoordelen of je onder de Wkkgz uitzonderingen valt, of stel voor jezelf vast dat je wel degelijk als solistisch werkende gezien wordt. Wat dat betekent in termen van wet- en regelgeving beschrijf ik nader deze aankomende zomer.

Meer weten over de Wkkgz?
De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wkkgz. Kijk op www.kwaliteitenklachtenzorg.nl voor meer informatie en wat deze wet voor jou betekent.

Lex Tabak

Over

Lex Tabak. MSc. werkt als coach, adviseur, expert en toezichthouder binnen het publieke domein. Op dit blog valt veel terug te lezen over zelfstandige zorgprofessionals. Sinds 2006 zet hij zich in voor de positionering van deze zzp’ers in de zorg. De activiteiten voor deze groep worden inmiddels duurzaam gefaciliteerd door branche organisatie Solopartners. Voor een uitgebreide kennismaking klik hier , voor contact hier.