Tussenstand wet- en regelgeving: waar moet de zzp’er in de zorg aan voldoen?

22/05/2017
door Lex Tabak

Alhoewel het weer even stil was op dit blog, wil dat niet zeggen dat er geen ontwikkelingen zijn rondom de zzp’ers in de zorg. Integendeel; aan alle kanten ontwikkelt het veld zich rondom deze bijzondere groep zelfstandige professionals. Ik beschreef mijn ideeen over het jaar 2017 al eerder hierDe groep groeit en dat trekt allerlei partijen aan, waaronder de wetgever. Uiteraard heeft deze iets te vinden van het handelen van de zzp’er in de zorg en sinds 1-1-2016 is dat ook geformaliseerd via de Wkkgz. Waar moet je als zzp’er in de zorg aan voldoen?

Twee partijen buigen zich momenteel in actieve zin op hetgeen de zzp’er in de zorg moet laten zien. Enerzijds is er -uiteraard- het ministerie VWS die de eisen van de Wkkgz aan het vertalen is in een handzame folder voor zzp’ers in de zorg. In deze folder komen zeg maar de minimale vereisten waaraan je moet voldoen als je met een KvK nummer in de hand onder je eigen verantwoordelijkheid zorg levert. Anderzijds is er het traject van HKZ/NEN, die een persoonlijk HKZ keurmerk voor zzp’ers aan het ontwikkelen is. Door middel van een volwaardig en officieel HKZ keurmerk kan de zzp’er in de zorg zichzelf straks onderscheidend presenteren aan haar opdrachtgevers. Ik ben op dit moment bij beide ontwikkelingen betrokken en ik zet hier een paar beelden uiteen.

Ik geloof in een volwaardige positie voor zzp’ers in de zorg binnen en zet mij daar sinds 2006 voor in.
Steun je mijn activiteiten voor zzp’ers in de zorg?
Word dan lid van SoloPartners; de partij die mijn activiteiten mogelijk maakt.

WKKGZ – de minimale (zorg)eisen
Nee, als je een klachtenregeling hebt voldoe je niet aan de wet. Laat ik dat eens voorop stellen, want het is de meest gemaakte fout van dit moment merk ik. Onder het oude regime, dus voor 1-1-2016 was een klachtenregeling het minimale dat een zzp’er moest hebben en was er nog geen aanvullende wet- en regelgeving. Inmiddels is dat wel zo en zul je een aantal zaken op orde moeten hebben als je als zzp’er zorg verleent. Dat is altijd slecht nieuws, want het was meer dan het was. Ik merk dat er veelal een component frustratie bij zzp’ers omhoog komt als blijkt dat ze iets op orde moeten houden om als zzp’er te voldoen aan wet- en regelgeving. Laten we het een antipathie tegen administratieve lasten noemen. Snap ik, maar let op; je draagt zorg voor soms zeer kwetsbare clienten en daar horen een aantal minimale eisen bij.

Het komt erop neer dat je een kwaliteitssysteem zal moeten hebben, je op een professionele wijze met klachten omgaat en dat je wilt leren van incidenten. Daarnaast zijn er nog een paar harde eisen die je op orde moet hebben. Dat kwaliteitssysteem zal in zich moeten hebben dat je professionele standaarden volgt. Hier komt een beroepsvereniging om de hoek kijken. Je zal clientendossiers goed bij moeten houden en je handelingen moeten registreren. Ervaringen van clienten moeten meegenomen worden in de ontwikkeling van je ondernemerschap. Als je een klacht binnenkrijgt zal je hier professioneel mee om moeten gaan en incidenten dien je te registreren en mee te nemen in je leerproces. Je hebt een verantwoordelijkheid om bij serieuze klachten en incidenten de IGZ te waarschuwen. Als je samenwerkt met andere zorgverleners zal je moeten achterhalen of ze wel zijn wie ze zijn en kunnen wat we zeggen dat ze kunnen. Het werken met een overeenkomst wordt ook als logisch gezien bij het verlenen van zorg. De wijze waarop je deze eisen vorm geeft is aan jou, als je het maar doet. De zzp’er zou de zzp’er echter niet zijn, als deze zich het liefst op de praktijk richt, in plaats van op de administratieve lasten. Voor de zzp’er die via een keurmerk af willen kunnen vinken dat hij voldoet aan wet- en regelgeving, is het HKZ keurmerk op komst.

HKZ – officieel voldoen aan de eisen voor zzp’ers in de zorg
Twee jaar geleden heb ik de aanzet gegeven voor een nieuw, officieel keurmerk voor zzp’ers in de zorg. De redenen waarom ik dat belangrijk vind, lees je hier. Inmiddels wordt deze ontwikkeling breed gesteund en is het keurmerk in ontwikkeling. Waar de minimale eisen vanuit VWS het vooral aan de zzp’er zelf overlaten om het te organiseren op het zorgvlak, voegt het HKZ keurmerk voor mij twee belangrijke zaken toe. Het HKZ keurmerk doet om die reden drie dingen.

  1. Voldoen aan de minimale eisen van de Wkkgz. Zie hierboven. Het dichtlopen van de eisen van de Wkkgz zou via het HKZ keurmerk worden geborgd. Haal je je certificaat, dan voldoe je aan zorgwet- en regelgeving;
  2. Zo goed mogelijk voldoen aan de eisen van IB ondernemerschap. Het keurmerk zegt iets over waar je aan moet voldoen als je aan het einde van het jaar je fiscale kortingen wilt toepassen en je dus wil voldoen aan de eisen van de eenmanszaak;
  3. Het onafhankelijk laten toetsen van 1 en 2. Een ‘certificerende instantie’ zal op onafhankelijke wijze toetsen of onderdelen 1 en 2 op orde zijn. Een certificaat is door die toetsing ook iets waard.

Tot zover een tussenstand van de ontwikkelingen rondom wet- en regelgeving. Als er verdere updates zijn, dan lees je dat uiteraard op mijn website.

Lex Tabak

Over

Lex Tabak. MSc. werkt als coach, adviseur, expert en toezichthouder binnen het publieke domein. Op dit blog valt veel terug te lezen over zelfstandige zorgprofessionals. Sinds 2006 zet hij zich in voor de positionering van deze zzp’ers in de zorg. De activiteiten voor deze groep worden inmiddels duurzaam gefaciliteerd door branche organisatie Solopartners. Voor een uitgebreide kennismaking klik hier , voor contact hier.