Focus op toegevoegde waarde en collectivering bij Haarlem Effect

30/12/2016
door Lex Tabak
  • grote-markt_luchthansguldemond_webgroot

De afgelopen twee jaar ben ik als In voor zorg! coach actief geweest bij Haarlem Effect. Haarlem Effect is een breed georiënteerde welzijnsorganisatie, die met name vanuit collectieve basisvoorzieningen van toevoegde waarde wil zijn voor burgers binnen de gemeente. Het voortdurend motiveren van de inwoners van Haarlem om een maatschappelijke rol te (blijven) spelen, vormt hierbij het uitgangspunt. Haarlem Effect heeft bij aanvang van het In voor zorg-traject de slag naar vraag gestuurd en klantgericht werken in de praktijk inmiddels gemaakt. Zo wordt er nauw en veel samengewerkt met andere organisaties binnen het sociale domein en scoort zij goed in termen van tevredenheid onder klanten. De uitdaging is echter dat de organisatie deze successen nog niet voldoende heeft kunnen kapitaliseren richting de gemeente. Het profiel van de organisatie lijkt daarmee voor de organisatie zelf wel duidelijk, maar is nog niet voldoende bekend bij de omgeving.

De veranderopgave van Haarlem Effect met hulp van In voor zorg! was tweeledig:

  • Het concretiseren van het onderscheidend vermogen van Haarlem Effect richting de gemeente en de samenleving;
  • Structuur aanbrengen in de wijze waarop Haarlem Effect projecten selecteert, samenwerking aangaat en successen in kaart brengt.

Ik geloof in een volwaardige positie voor zzp’ers in de zorg binnen en zet mij daar sinds 2006 voor in.
Steun je mijn activiteiten voor zzp’ers in de zorg?
Word dan lid van SoloPartners; de partij die mijn activiteiten mogelijk maakt.

Veranderende context
Het In voor zorg-traject is een verandertraject geweest dat betrekking had op zowel de interne als de externe organisatie. In de buitenomgeving is aansluiting gezocht bij de juiste partners binnen passende projecten om te kunnen komen tot een effectief portfolio. Het behoeftepatroon van de gemeente is onder meer van belang geweest in de strategische overwegingen van Haarlem Effect. Deze dynamische context vraagt andere dingen van de interne organisatie. Op welke wijze kantelt een netwerkorganisatie zich richting een meer gestructureerde interne organisatie, zonder de eigenheid te verliezen? Op bestuurlijk niveau, directieniveau, met het MT, coördinatoren en met medewerkers is er in een voortdurende mix van veranderende context en interne structurering gewerkt aan deze ontwikkeling.

De Factsheet van het traject bij Haarlem Effect is hier te vinden >>

Lex Tabak

Over

Lex Tabak. MSc. werkt als coach, adviseur, expert en toezichthouder binnen het publieke domein. Op dit blog valt veel terug te lezen over zelfstandige zorgprofessionals. Sinds 2006 zet hij zich in voor de positionering van deze zzp’ers in de zorg. De activiteiten voor deze groep worden inmiddels duurzaam gefaciliteerd door branche organisatie Solopartners. Voor een uitgebreide kennismaking klik hier , voor contact hier.