CMWW: De burger in zijn kracht

30/12/2016
door Lex Tabak
  • Plant Sequence

De afgelopen twee jaar ben ik als In voor zorg! coach actief geweest bij CMWW. Het CMWW is een brede welzijnsorganisatie die actief is in gemeente Brunssum en Onderbanken. De organisatie heeft een zeer divers portfolio aan activiteiten, wat reikt van maatschappelijk werk en ouderenadvies, tot peuterspeelzalen, cliëntondersteuning en projectmatig werk in opdracht van de gemeente. In voor zorg! haakte aan bij een reeds gestarte ontwikkeling van het CMWW. CMWW neemt de eigen kracht van de burger en haar netwerk als uitgangspunt voor al haar activiteiten. De organisatie wil komen tot een integrale aanpak binnen één plan, in samenwerking met haar partners. Binnen deze aanpak is de samenwerking tussen cliënt, gezin en sociaal netwerk leidend en kan deze eventueel aangevuld worden met professionele inzet als er geen alternatieven blijken te zijn. Anders gezegd neemt het CMWW ‘het verhaal’ van de burger als uitgangspunt en werken organisatie en het eigen netwerk faciliterend, in plaats van hulp verlenend.

Ik geloof in een volwaardige positie voor zzp’ers in de zorg binnen en zet mij daar sinds 2006 voor in.
Steun je mijn activiteiten voor zzp’ers in de zorg?
Word dan lid van SoloPartners; de partij die mijn activiteiten mogelijk maakt.

SoNeStra
SoNeStra speelt een belangrijke rol in deze visie. SoNeStra staat voor het werken vanuit SocialeNetwerkStrategieën. Het biedt een perspectief waarbij professionals vanuit een basishouding leren werken die burgers in staat stelt eigen beslissingen te nemen, zelf een plan te maken samen met belangrijke mensen uit hun familie of sociaal netwerk. In samenwerking met dat netwerk voeren zij dit plan uit. Zij nemen

gezamenlijk het besluit of en zo ja, welke hulp- en/of dienstverleners een bijdrage mogen leveren aan het realiseren van hun plan. De rol van de professional is die van een facilitator; hij maakt mogelijk dat iedereen die aanklopt in zijn eigen kracht blijft en gebruik maakt van de krachten in zijn eigen omgeving. Dit waren de doelstellingen binnen het In voor zorg-traject:

  • Het kantelen van het werkproces van de professional
  • Het ontlokken van zelf organiserende principes op team niveau
  • Het laten aansluiten van de doelen van de gemeente met de prestaties van de teams

De Factsheet van het traject bij CMWW is hier te vinden >>

Lex Tabak

Over

Lex Tabak. MSc. werkt als coach, adviseur, expert en toezichthouder binnen het publieke domein. Op dit blog valt veel terug te lezen over zelfstandige zorgprofessionals. Sinds 2006 zet hij zich in voor de positionering van deze zzp’ers in de zorg. De activiteiten voor deze groep worden inmiddels duurzaam gefaciliteerd door branche organisatie Solopartners. Voor een uitgebreide kennismaking klik hier , voor contact hier.