Tussenstand van het sociaal domein? Op 13 februari komt alles samen

21/12/2016
door Lex Tabak
  • in_voor_zorg

Het sociaal domein. Drie woorden voor een enorm breed en bont geschakeerd veld dat zich onder de oppervlakte van onze samenleving sterk heeft ontwikkeld de laatste jaren. Een domein dat begint achter ieders voordeur en pas stopt als mensen volledig afhankelijk zijn van formele zorg. Waar sociaal ondernemerschap, aanbesteding door gemeenten en burgerkracht samenkomen. Het landelijk congres ‘Sociaal Werk Beweegt‘ geeft een inkijkje in de meest actuele stand van zaken van dit fascinerende spel tussen burgers, gemeenten en welzijnsorganisaties. De honderden inschrijvingen die het congres inmiddels rijk is, laten zien dat het een onderwerp is dat breed leeft. Inschrijven kan nog. Net. 

Ik geloof in een volwaardige positie voor zzp’ers in de zorg binnen en zet mij daar sinds 2006 voor in.
Steun je mijn activiteiten voor zzp’ers in de zorg?
Word dan lid van SoloPartners; de partij die mijn activiteiten mogelijk maakt.

Hoe geven we de ‘participatie samenleving’ handen en voeten? Hoe voorkomen we eenzaamheid? Hoe zorgen we voor een samenleving die inclusie biedt aan haar inwoners? Hoe brengen we buurten in contact met elkaar? Hoe stellen we zorgkosten uit? Hoe verleggen we de eerste en anderhalve lijn naar de nulde lijn? Het zijn onder meer dit type vragen die de Thema Tranche Welzijn kleurden de afgelopen twee jaar. Het doel: de ontwikkeling van het sociaal domein stimuleren en de toegevoegde waarde van de sector benadrukken. Door middel van het coachen van vele organisaties, een masterclass cyclus en het ontwikkelen van een methodiek om te meten, heeft de Thema Tranche haar stempel gezet. Het spreekwoordelijke stokje wordt door de sector tijdens het congres overgedragen aan.. de sector zelf. Want het sociaal domein is voortdurend in beweging. Het belooft een prachtig fotomoment te worden op 13 februari. Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven vind je hier >>

Lex Tabak

Over

Lex Tabak. MSc. werkt als coach, adviseur, expert en toezichthouder binnen het publieke domein. Op dit blog valt veel terug te lezen over zelfstandige zorgprofessionals. Sinds 2006 zet hij zich in voor de positionering van deze zzp’ers in de zorg. De activiteiten voor deze groep worden inmiddels duurzaam gefaciliteerd door branche organisatie Solopartners. Voor een uitgebreide kennismaking klik hier , voor contact hier.