Neveneffect

Ik ben onlangs op schriftelijk informatie gestuit van een bemiddelaar richting haar zzp-ers. Deze zzp-ers werkten voorheen met Zorg in Natura financiering via die bemiddelaar, maar dat is gezien de recentelijk geuitte wet- en regelgeving niet altijd mogelijk. De wijze waarop ZiN wel door zzp-ers verleend zou kunnen worden is mij vooralsnog niet helder. Hoe gaat het er dan aan toe vraag je je af binnen zo’n organisatie? Als je geforceerd lijkt medewerkers in loondienst te nemen en niet langer als zzp-er te kunnen laten factureren, hoe wordt dat opgepakt?

Ik stuit op een brief van een bemiddelingsorganisatie richting haar zzp-ers. Middels informatie bijeenkomsten zou er tekst en uitleg gegeven worden over de situatie die zich nu voltrekt: organisaties die Zorg in Natura thuiszorg verlenen kunnen niet langer dit werk laten uitvoeren door zzp-ers. Wat mij opvalt is dat slechts een klein deel van de aangesloten zzp-ers bij een informatie bijeenkomsten op is komen dagen, aldus de brief. De organisatie stelt dat de brief zelfs een uitloper is van het gebrek aan interesse. De zzp-er heeft de bijeenkomst niet bezocht, maar dient toch op de hoogte te zijn. Het gebrek aan interesse bevreemdt mij. Het suggereert dat een en ander nog steeds niet leeft onder de groep zzp-ers. Hebben ze wel door dat er de aankomende twee jaar sprake is  van een andere realiteit?

Even verderop krijgt de belastingdienst de schuld. Zij zijn de voornaamste reden van het niet kunnen koppelen van zzp-ers aan ZiN. Aan branche organisatie BTN heeft het in ieder geval niet gelegen. Volgens de bemiddelaar heeft die een maximale prestatie geleverd. BTN lijkt inmiddels een visie te hebben omtrent de nieuwe beperkingen, zo lees ik. De kortdurende zorgrijtjes kunnen wel door mensen in loondienst uitgevoerd worden, maar de langdurige zorg (24-uurs, terminale zorg en nachtzorg) dienen toch echt door de zzp-ers uitgevoerd te worden, aldus BTN. De brief stelt eveneens dat BTN zal trachten een en ander op een akkoordje te gooien met de fiscus. Ik wens ze succes. En dat meen ik. De achterliggende motivatie om toch nog een doorbraak te forceren, is niet zo gek overigens. Ik heb weleens horen zeggen dat reguliere zorgorganisaties het rooster omtrent Zorg in Natura niet eens dichtkrijgen met eigen loondienst zorgverleners, al zouden ze het willen. Met name die langdurige zorg blijkt een probleem te vormen.

Weer even terug naar die specifieke bemiddelaar uit deze brief. Op het onderdeel kortdurende zorg wordt er gecapituleerd en de brief stelt dat het de wens is om zzp-ers in loondienst te trekken en op die wijze de kortdurende ZiN variant te kunnen leveren. Dit wordt mede ingegeven door de opdrachtgever (de AWBZ erkende ZiN leverende thuiszorg organisatie), die hem begint te knijpen. ‘Kunnen jullie wel leveren als ZiN niet meer met zzp-ers gewerkt mag worden?’ Of iets in die richting. Als de bemiddelaar niet kan leveren, krijgt de thuiszorg organisatie het rooster niet dicht en komt deze de verplichtingen naar het Zorgkantoor niet na. Er zit een zwakke schakel in de ketting en die moet eruit gehaald worden. Logisch.

Het langdurige Zorg in Natura onderdeel laten ze in deze brief in het midden. Zal ongetwijfeld afhangen van het succes of falen van de onderhandelingen van BTN met de fiscus. Naar mijn mening is het standpunt van de fiscus helder en laat het geen ruimte. Het zou mooi zijn als er overbrugd zou kunnen worden tot 2012, maar ik zie het niet gebeuren.

Tja. Dan is dus toch het eerste verwachte neveneffect daar. De fiscus gaat er vanuit dat ZiN zorg verlenen via een bemiddelaar in ieder geval als dienstverband aangemerkt dient te worden en is van mening dat diverse organisaties hun bedrijfsstrategie daarop aan moeten passen.  Het lijkt erop dat dat in ieder geval deels gaat lukken.

Lex

Lex Tabak

Over

Lex Tabak. MSc. werkt als coach, adviseur, expert en toezichthouder binnen het publieke domein. Op dit blog valt veel terug te lezen over zelfstandige zorgprofessionals. Sinds 2006 zet hij zich in voor de positionering van deze zzp’ers in de zorg. De activiteiten voor deze groep worden inmiddels duurzaam gefaciliteerd door branche organisatie Solopartners. Voor een uitgebreide kennismaking klik hier , voor contact hier.

1 comment

  1. |

    Op het Ministerie van VWS zal nagedacht worden over hoe de kwaliteit van zzp-ers in de zorg te waarborgen als deze rechtstreeks zouden mogen gaan contracteren met het Zorgkantoor. De sterke lobby van BTN zal betekenen dat de bemiddelaars zich het primaat toe-eigenen in deze de partij te zijn die er voor zorgt dat zzp-ers kwaliteit leveren. WVC zal deze handreiking dankbaar accepteren om zodoende ook de zzp-ers te kunnen binden aan de kwaliteitseisen.
    De definitie van bemiddelingsbureaus kan worden opgerekt door te stellen dat er “zorg” geleverd wordt indien er meer taken dan alleen de facturatie voor zzp-ers gedaan wordt zoals vervanging, contracten met zorgkantoor enz.. De bemiddelaar wordt in deze verantwoordelijk gehouden voor de kwaliteit van geleverde zorg. De verantwoordelijkheid vereist meer dan een aanwijzingsbevoegdheid: een echte gezagsverhouding. Dan kan de fiscus terecht veronderstellen dat er geen sprake meer is van zelfstandig ondernemerschap!
    Weg flexibilisering! Weg transparantie! Uitstroom uit de sector; minder zorguren; minder kwaliteit.
    Waarom krijgen zelfsturende teams van zelfstandige zorgverleners of coöperatieve verenigingen van zelfstandigen niet het vertrouwen in deze de kwaliteit te kunnen garanderen; beter nog dan in organisaties waar gewerkt wordt met loondienstpersoneel? Waarom zijn er bemiddelaars nodig?

Leave a Comment