PGB

Helaas heeft minister Klink moeten besluiten om een PGB stop door te voeren in verband met kostenoverschrijding. In combinatie met de situatie omtrent de andere tak van thuiszorg, Zorg in Natura, is dat natuurlijk een drama voor de zzp-er in de zorg. Beide financieringsmogelijkheden lijken afgesneden te zijn voor het ondernemerschap.

Enige nuance heeft Klinkt inmiddels gemaakt, dit op advies van de kamer. Op 15 juli is er een brief uitgegaan die de volgende strekking heeft. Welke onderdelen in PGB land blijven bespaard?

Duurdere zorginstelling
In de eerste plaats voor cliënten die, als zij geen pgb krijgen, in een duurdere zorginstelling zouden moeten worden opgenomen. De cliënt gaat in overleg met het zorgkantoor na wat de mogelijkheden zijn voor verantwoorde zorg in natura thuis. Als deze zorg niet mogelijk blijkt, kan het zorgkantoor alsnog een pgb toekennen zodat de cliënt zelf zijn zorg thuis kan inkopen.

Pgb-gefinancierde wooninitiatieven
Daarnaast maakt de minister een uitzondering voor cliënten die in pgb- gefinancierde ouder- of wooninitiatieven willen verblijven. Het initiatief dient dan aannemelijk te maken aan het zorgkantoor dat de continuïteit van de zorgverlening aan de overige cliënten in gevaar komt als aan de aspirant bewoner voor een opengevallen plaats geen pgb wordt toegekend. Het gaat dan onder meer om de zogeheten Thomashuizen.

Voor een initiatief in ontwikkeling geldt dat de initiatiefnemers vòòr 1 september 2010 bij het zorgkantoor aannemelijk moeten maken dat zij, als gevolg van vòòr 1 juli 2010 aangegane contractuele verplichtingen, in onoverkomelijke financiële problemen komen door de tijdelijke pgb-maatregel.

Ernstig zieke kinderen
En tenslotte blijven ouders recht houden op een pgb voor kinderen die na behandeling in een ziekenhuis verdere medisch specialistische behandeling nodig hebben door een verpleegkundig kinderdagverblijf, een kinderhospice of een kinderthuiszorgorganisatie. Het gaat hier om een kleine groep kinderen die in 2010 en 2011 het pgb als overgangsmaatregel krijgen.

Pgb-stop
De algemene pgb-stop geldt vanaf 1 juli 2010 tot het eind van dit jaar en alleen voor cliënten die voor het eerst een pgb aanvragen. Voor mensen die nu al een pgb krijgen verandert er niets. De uitzonderingen op de pgb-maatregel gelden eveneens tot eind van dit jaar. Op 1 januari 2011 komt de algemene stop immers te vervallen waardoor deze uitzonderingen niet meer nodig zijn.

Wat binnen de groep zzp-ers met name speelt is het onbegrip ten aanzien van deze beleidskeuze. We weten allemaal dat het PGB goedkoper werkt dan Zorg in Natura. Er is minder overhead voor nodig om het mogelijk te maken, de uurtarieven voor verzorgend en verplegend personeel liggen lager en de client ervaart een hoge mate van tevredenheid. Wat mij betreft stelt zo’n rem dus dat er meer groei plaats vindt binnen het PGB spectrum dan was verwacht. Dat zou suggereren dat dus meer mensen aanspraak willen maken op zorg, die dat wellicht voorheen niet nodig vonden. Ik kan me voorstellen dat het als negatief ervaren wordt als iets meer geld kost dan beoogd, maar benadrukt de reden van deze stop nu juist niet het nut van het PGB? Het is succesvol en bijzonder gewenst.

Lex

Lex Tabak

Over

Lex Tabak. MSc. werkt als coach, adviseur, expert en toezichthouder binnen het publieke domein. Op dit blog valt veel terug te lezen over zelfstandige zorgprofessionals. Sinds 2006 zet hij zich in voor de positionering van deze zzp’ers in de zorg. De activiteiten voor deze groep worden inmiddels duurzaam gefaciliteerd door branche organisatie Solopartners. Voor een uitgebreide kennismaking klik hier , voor contact hier.

2 comments

 1. |

  Als je als patiënt goedkope zorg wenst in te kopen is het budget op. Geen nood. Je kunt altijd een beroep doen op de zogenaamde zorg in natura. Wordt betaald door die zelfde minister. Kost hem in dat geval wel 30% meer. Geeft niet. Dat potje is beter gevuld. Het pgb potje vullen met geld uit het zorg-in-natura potje? en iedereen 30% goedkoper uit zijn? Ik snap het niet. U wel?

 2. Anja Hessing
  |

  En thuiszorgorganisaties zijn maar wat blij met het besluit van de minister:
  gelezen in de “Flevopost”:
  Wanneer u niet meer op een PGB kunt rekenen….
  rekent u op ons!
  advertentie van Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Leave a Comment