STIZOZ

Mooi persberichtje van STIZOZ vandaag. Ik neem hem over, zie hieronder.

In mei 2009 is de stichting STIZOZ, als houder van het Keurmerk Zelfstandig Ondernemend Zorgverlener (Keurmerk ZOZ), gestart met het aanbieden van het deelnemerschap aan zelfstandige zorgverleners (ZZP’ers) die dat wensen en zich kwalificeren en het bijbehorende certificaat willen halen. Sindsdien zijn er bijna 500 ZOZ’s ingeschreven met de kwalificatieniveaus 1 t/m 5, van huishoudelijke verzorging tot gespecialiseerde verpleging. Eén van de onderdelen van de certificatieregeling is het uitvoeren van cliëntervaringsenquêtes (klanttevredenheidsonderzoeken) op basis van de beleving door de cliënt van de kwaliteit van geleverde zorg. De vragenlijst is gekoppeld aan gedragscompetenties van zorgverleners. Langs deze weg biedt het onderzoek aan de ZOZ’s inzicht in eigen dienstverlening en de mogelijkheid om gericht die dienstverlening te verbeteren. Het onderzoek wordt op continue basis uitgevoerd door het kennisinstituut Kiwa.

In april 2010 zijn alle tot dat moment binnengekomen vragenlijsten integraal geanalyseerd. In de periode mei 2009 tot april 2010 hebben 541 cliënten deelgenomen aan het onderzoek ten behoeve van 168 ZOZ’s. Daaruit blijkt dat de cliënten van de bij STIZOZ aangesloten ZOZ’s de door hen geleverde zorg waarderen met een gemiddeld rapportcijfer van 9,1. Het gehele benchmarkrapport laat een constante score zien op alle competentiegebieden. Dit toont onmiskenbaar aan dat deze ZOZ’s zorg van hoge kwaliteit leveren.

Dat biedt vertrouwen aan cliënten, maar ook aan zorginstellingen die zelfstandigen inzetten. Bij het inzetten van ZOZ’s kan men vertrouwen op kwalitatief goede zorg, de vereiste bekwaamheden en bevoegdheden en een verantwoorde bedrijfsvoering. Elke ZOZ die het certificatieproces goed doorstaat ontvangt een Keurmerkpas en het Kiwa certificaat. Dat certificaat is overigens géén eenmalige zaak, voortdurend dient de ZOZ aan te kunnen tonen nog steeds te voldoen aan de eisen. Daarvoor dient zij of hij het eigen digitale dossier op www.mijnkeurmerk.nl compleet en actueel te houden en elk jaar opnieuw cliëntervaringsenquêtes te houden. De ZOZ kan de inhoud van dit digitale dossier (portfolio) via internet tonen aan derden die daarin geïnteresseerd zijn. STIZOZ en Kiwa waarborgen dat dat dossier in overeenstemming is met de werkelijkheid, derden kunnen daarop vertrouwen.

Jaap van Alphen van STIZOZ had me enige tijd geleden al medegedeeld dat de resultaten meer dan voorbeeldig zouden blijken en hij heeft geen woord teveel gezegd. Gedetailleerde gegevens zijn hier te vinden. 541 cliënten zijn ondervraagd en ze waarderen de zzp-ers (zoz-ers genoemd door STIZOZ) allemaal fors boven de norm. Buiten het feit dat het een prachtig resultaat is op zichzelf, biedt dit onderzoek ook voor het eerst harde data over tevredenheid onder cliënten over zzp-ers. En die is veelbelovend.

Lex

Lex Tabak

Over

Lex Tabak. MSc. werkt als coach, adviseur, expert en toezichthouder binnen het publieke domein. Op dit blog valt veel terug te lezen over zelfstandige zorgprofessionals. Sinds 2006 zet hij zich in voor de positionering van deze zzp’ers in de zorg. De activiteiten voor deze groep worden inmiddels duurzaam gefaciliteerd door branche organisatie Solopartners. Voor een uitgebreide kennismaking klik hier , voor contact hier.

Leave a Comment