Tussenstand wet DBA

24/07/2017
door Lex Tabak

Als zzp’er heb je vast iets meegekregen over de wet DBA, of de ‘modelovereenkomsten’ zoals er ook vaak over gesproken wordt. De opvolger van de VAR heeft sinds haar introductie op 1 mei 2016 nogal wat stof doen opwaaien. Niet zonder reden, want de wet DBA heeft de vrijwaring voor opdrachtgevers laten vervallen. Niet langer weten jouw opdrachtgevers zeker of zij jou nu wel of niet in dienst hebben. Aangezien je als zzp’er liever niet in dienst bent, is de voortgang rondom de wet DBA voor jou belangrijk.

Waarom een wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA)?
Geniet jij van je zzp’erschap? Mooi! Een kleine miljoen anderen in Nederland doen dat ook. Het zzp’erschap is gigantisch gegroeid de afgelopen jaren en een groot deel van die bijna miljoen zzp’ers trekt vele duizenden euro’s af van de belasting. Het gevolg; de schatkist loopt veel geld mis aan sociale premies en daardoor komt ons systeem steeds verder onder druk te staan. Reden genoeg om na te denken over het bewuster toelaten van zzp’erschap. De overheid heeft daar de wet DBA op bedacht. Een wet die het voor opdrachtgevers niet meer 100% veilig maakt om zzp’ers in te zetten. Dat was bij de VAR nog wel zo. Garanties hebben opdrachtgevers dus niet langer, maar als ze over een goedgekeurde modelovereenkomst beschikken en ze houden zich eraan, dan is de kans aanzienlijk dat ze de zzp’er niet in een dienstverband hebben zitten.

De oplossing: modelovereenkomsten
Een modelovereenkomst is niets meer dan een normale Overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, alleen nu heeft de Belastingdienst hem vooraf beoordeeld. Daarom is hij ‘modelovereenkomst’ gaan heten. Als opdrachtgever en opdrachtnemer zich gedragen naar de regels die vermeld staan in dit ‘model’, dan is de opdrachtnemer niet in dienst bij de opdrachtgever. Vooral die laatste voorkomt daarmee veel problemen. Die modelovereenkomsten zijn dus vooral erg interessant voor opdrachtgevers en niet zozeer voor zzp’ers. Dat de overheid vooral zzp’ers heeft geïnformeerd over de komst en de gevolgen van de wet DBA, was daarom best wel een vreemde actie. Een beetje een valse start als het ware, die veel onduidelijkheid bracht over voor wie die modelovereenkomsten bedoeld zijn.

Het probleem: onduidelijkheid
Door die onduidelijkheid is er heel veel ruis op de lijn ontstaan over waar die modelovereenkomsten voor staan. Het is vrij menselijk om vervolgens zelf een interpretatie te geven aan wat jij denkt dat die modelovereenkomsten zijn en dat gold ook voor opdrachtgevers. Ze wisten dat er niet langer een vrijstelling gegeven werd om dienstverband te voorkomen en dat was voor veel partijen voldoende reden om te stoppen met de inzet van zzp’ers. Dit leverde veel media aandacht op, waardoor de wet DBA vooral werd gezien als het probleem. Onder druk van de Tweede kamer heeft de Belastingdienst tot nu toe niet gecontroleerd of zzp’ers en opdrachtgevers zich houden aan die modelovereenkomsten. Tot nu toe heeft er dus geen handhaving plaats gevonden.

Het goede nieuws: de handhaving wordt verder uitgesteld
Werk je wel of niet met modelovereenkomsten? Dat maakt in ieder geval tot 1 juli 2018 niet zoveel uit, aangezien er in ieder niet tot die datum wordt gehandhaafd.

Het uitgestelde nieuws: wat wordt het dan wel?
Het is mijn verwachting dat de wet DBA plaats zal maken voor iets nieuws, maar de vraag is wat dat wordt. Er wordt veel nagedacht en onderzoek gedaan naar alternatieven voor de wet DBA. Het maakt ook deel uit van de onderhandelingen binnen de formatie van dit moment. Hoe gaan we om met bepaalde sectoren, zoals de zorgsector en het onderwijs? Wanneer vinden we iemand echt een ondernemer en moet hij of zij dan vrijstelling krijgen zodat er veilig voor opdrachtgevers gewerkt kan worden? Het zijn vragen die regelmatig gesteld worden en ze zijn uiteraard politiek beladen, want het gaat over veel mensen en dus over veel geld. Op dit moment zitten we dus een beetje in het schemerduister. Het is nog niet duidelijk wat het precies wordt, maar wat het nu is is niet goed genoeg om op te handhaven.

Dit artikel verscheen eerder bij Solopartners

Lex Tabak

Over

Lex Tabak, MSc. Begeleidt en adviseert organisaties en instellingen bij het verhogen van de betrokkenheid en bevlogenheid van professionals. Redeneert vanuit strategie naar cultuurverandering. Gelooft dat gewenst gedrag van het individu uiteindelijk leidt tot kanteling binnen organisaties. Inspireert en laat zich inspireren door zelfstandige professionals: zzp'ers. Studeerde aan de Universiteit Tilburg en het VU. Voor een uitgebreide kennismaking klik hier , voor contact hier.