WTZi erkenning voor zorg zzp’ers was nooit een optie

23/05/2017
door Lex Tabak

Veel aandacht voor mijn eerdere artikel over de onmogelijkheid voor zzp’ers in de zorg om een WTZi toelating aan te vragen. Deze toelating was voor zzp’ers nodig om een betaalovereenkomst met het Zilveren Kruis te behouden. Na contact met het CIBG blijkt dat de constructie waarin zzp’ers met een ‘verklaring transparantie eisen’ en een abonnement op een toezichthoudend orgaan een erkenning aanvragen om toch tot een betaalovereenkomst te kunnen komen, nooit tot toekenning van een WTZi had mogen leiden. 

Het heeft even geduurd voordat het CIBG goed en wel doorhad wat de oorzaak was van de forse toename aan WTZi aanvragen door zzp’ers, begin dit jaar. Nadat het Zilveren Kruis formeel correspondeerde een WTZi toelating te vereisen voordat er een betaalovereenkomst zou worden toegekend, is daar door een dienstverlener voor zzp’ers op ingesprongen door via een constructie toch zzp’ers in aanmerking te laten komen voor een toelating. Via een vast format aanvraagformulier en een abonnement op een toezichthoudend orgaan (één van de vereisten om een toelating te kunnen krijgen), stuurden zzp’ers en masse hun aanvragen in voor een WTZi toelating. Op die manier hoopten ze alsnog bij het Zilveren Kruis een betaalovereenkomst te krijgen. Bij het CIBG werd deze toestroom weliswaar opgemerkt, maar had men in eerste instantie niet door dat dit aanvragen waren van losse individuen – zzp’ers. Immers, een zzp’er als rechtsvorm bestaat niet en de ‘eenmanszaak’ waaronder zzp’ers hun aanvraag indienden werd ingeschat als een organisatorisch verband – zoals bedoeld binnen de wetgeving die van toepassing is op de WTZi aanvraag. Het CIBG begon dus toekenningen te verstrekken, met het beeld dat het georganiseerde samenwerkingsverbanden in de vorm van een eenmanszaak betrof. Zij hadden geen ervaring met zzp’ers die een WTZi aanvraag deden.

Ik geloof in een volwaardige positie voor zzp’ers in de zorg binnen en zet mij daar sinds 2006 voor in.
Steun je mijn activiteiten voor zzp’ers in de zorg?
Word dan lid van SoloPartners; de partij die mijn activiteiten mogelijk maakt.

Nadat de eerste toelatingen vergeven waren, kwam men erachter dat dit geen traditionele eenmanszaken waren zoals zij die kenden, maar dat er losse individuen – zzp’ers – achter die eenmanszaken zaten. Hierdoor kon het criterium van het ‘georganiseerde verband’ niet gehaald worden en gaat de WTZi niet op. Immers, de zzp’er is formeel slechts alleen en daardoor is de WTZi vooralsnog geen optie voor deze solistisch werkenden. Hoe zuur dat ook is, het is op dit moment de realiteit en het vervelende hierbij is dat er dus een aantal zzp’ers zijn die onbedoeld een WTZi erkenning toebedeeld kregen en dat er na de constatering geen enkele zzp’er meer is geweest die een toelating kreeg. Deze toegelaten en niet toegelaten zzp’ers staan echter wel met elkaar in contact en een frustratie van ogenschijnlijke willekeur had dit tot gevolg. Waarom ik niet en zij wel? Het CIBG gaf bij mij aan het verloop van deze situatie te betreuren en is in overleg hoe om te gaan met reeds uitgereikte toelatingen om te gaan. Het is voor de teleurgestelde zzp’ers vooral vervelend dat de constructie zoals die aangeboden is, niet eerst getoetst is op haalbaarheid voordat hij als oplossing werd gepresenteerd. Daarnaast blijft het uiteraard bijzonder om te zien hoe de verzekeraar de zzp’er steeds verder een hoek in manoevreert door iets verplicht te stellen dat de zzp’er überhaupt niet kan behalen.

Lex Tabak

Over

Lex Tabak. MSc. werkt als coach, adviseur, expert en toezichthouder binnen het publieke domein. Op dit blog valt veel terug te lezen over zelfstandige zorgprofessionals. Sinds 2006 zet hij zich in voor de positionering van deze zzp’ers in de zorg. De activiteiten voor deze groep worden inmiddels duurzaam gefaciliteerd door branche organisatie Solopartners. Voor een uitgebreide kennismaking klik hier , voor contact hier.