Onderzoek TNO en UvT naar behoeftes zzp’ers in de zorg

21/05/2017
door Lex Tabak

Een onderzoek tussen TNO en Tilburg University heeft als doel om bloot te leggen waar de behoeften van ZZP’ers liggen op basis van collectieve arrangementen. Hierin worden specifiek schijnzelfstandigen (enerzijds op basis van de VAR en anderzijds op basis van de DBA) meegenomen en zelfstandigen met negatieve startmotieven. Dit onderzoek zal resulteren in een openbare notitie richting de overheid en media om richting te geven aan het beleid ten aanzien van behoeften van ZZP’ers. Er zullen drie verschillende soorten collectieve arrangementen bevraagd worden: Sociale Zekerheid, Opleiding en Training, (collectieve) arbeidsvoorwaarden. Hieronder een introductie op het onderzoek met de vraag of zzp’ers in de zorg mee willen doen. 

Jij bent zzp’er. Je werkt zelfstandig en je hebt meerdere opdrachtgevers. En je bent vrij in het kiezen van je opdrachtgever en hoeveel je er hebt. Je bepaalt zelf je uurtarief en je vrije tijd. Echter als zzp’er moet je veel dingen zelf regelen. Zaken waar iemand in loondienst niet naar om hoeft te kijken. Denk aan regelingen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioen. Maar ook bij- en nascholing dien je zelf te regelen en te betalen. En verder is de belasting en wetgeving voor een zelfstandige niet echt eenvoudig. Die lasten, daar bemoeit zich werkelijk iedereen mee.

Ik geloof in een volwaardige positie voor zzp’ers in de zorg binnen en zet mij daar sinds 2006 voor in.
Steun je mijn activiteiten voor zzp’ers in de zorg?
Word dan lid van SoloPartners; de partij die mijn activiteiten mogelijk maakt.

Het ACM en de vakbonden liggen met elkaar in de clinch over tariefafspraken. De ACM vindt dat dit niet mag, en de vakbonden willen graag minimum tarieven hanteren. De overheid komt met de wet DBA als opvolger van de VAR om schijnzelfstandigheid te weren en de wet te vereenvoudigen met behulp van modelcontracten. Vervolgens wordt maar 10% van de modelcontracten goedgekeurd door de belastingdienst en werken nog steeds veel zzp’ers zonder modelcontract. Maar daadwerkelijk onderzoek naar de behoeften van een zzp’er is er nog niet gedaan.

Want wat wil een zzp’er op het gebied van sociale zekerheid, opleiding en training en arbeidsvoorwaarden? Willen ze dat het voor hen geregeld wordt middels collectieve arrangementen? Of willen ze juist de vrijheid hebben om het in eigen hand te houden? En hoe zit het als je vanuit een negatieve startmotief gekozen hebt voor het zzp’erschap (bijvoorbeeld bij gedwongen ontslag en niet meer aan het werk kunnen)? Heb je dan niet juíst behoefte aan collectieve regelingen? Daarom is er nu een onderzoek ingesteld door het TNO en de universiteit van Tilburg.

Dit onderzoek gaat in op de eventuele wensen van de zzp’er op het gebied van sociale zekerheid, opleiding en training en (eventuele collectieve) arbeidsvoorwaarden. Jij kan als zzp’er hieraan mee werken! Want jij hebt vast een eigen kijk op hoe de regering om moet gaan met het zelfstandige ondernemerschap. Via deze link kan je een enquête invullen waarin jij kan aangeven wat voor jou als zzp’er belangrijk is. Hoe meer zzp’ers meewerken aan dit onderzoek des te krachtiger het signaal naar de overheid zal zijn. Dit onderzoek zal resulteren in een openbare notitie richting de overheid en media. Hiermee kan richting gegeven worden aan het beleid ten aanzien van de behoeften van de zzp’ers. Na 1 september zullen de uitkomsten van de onderzoek definitief bekend zijn.

Dit bericht is afkomstig van Solopartners.

Lex Tabak

Over

Lex Tabak. MSc. werkt als coach, adviseur, expert en toezichthouder binnen het publieke domein. Op dit blog valt veel terug te lezen over zelfstandige zorgprofessionals. Sinds 2006 zet hij zich in voor de positionering van deze zzp’ers in de zorg. De activiteiten voor deze groep worden inmiddels duurzaam gefaciliteerd door branche organisatie Solopartners. Voor een uitgebreide kennismaking klik hier , voor contact hier.