Reactie Achmea: communicatie website ‘uitermate onhandig’, bij terminale zorg professionals altijd leidend

18/07/2015
door Lex Tabak

Naar aanleiding van mijn artikel gisteren en de nodige aandacht op sociale media heeft Achmea mij vandaag gebeld met een duidelijke boodschap. De website wordt op zeer korte termijn aangepast, de client krijgt altijd de zorg die nodig is en de professional bepaalt wanneer aanwezigheid gewenst is. Ook als de client rust of slaapt.

Ik geloof in een volwaardige positie voor zzp’ers in de zorg binnen en zet mij daar sinds 2006 voor in.
Steun je mijn activiteiten voor zzp’ers in de zorg?
Word dan lid van SoloPartners; de partij die mijn activiteiten mogelijk maakt.

De reacties via Twitter waren fors. Veel onbegrip over dit standpunt van Achmea: Alleen daadwerkelijk geleverde zorg kan gedeclareerd worden, de uren binnen de 24 uur waarin niets gedaan wordt omdat de cliënt rust of slaapt zijn niet declarabel. Begeleiding en nazorg aan naasten is geen zorg die valt onder de aanspraak wijkverpleging en is zorg die ook niet op een andere wijze onder wijkverpleging valt.”

Ondanks dat Achmea beaamt dat de website het tegenovergestelde suggereert, mag iemand die in de laatste fase van zijn of haar leven zit, erop vertrouwen dat er professionele zorg aanwezig is, ook als iemand slaapt of rust. Achmea gaat hierbij niet tussen de client en professional instaan zo geeft zij aan, maar vertrouwt erop dat de professionele standaard van de beroepsgroep voldoende aanknoping biedt voor een goede inschatting van de noodzaak tot aanwezigheid. Dat klinkt goed, maar de website van Achmea communiceert juist het tegenovergestelde. Waarom dan toch zo’n vreemde regel dat er geen professionele zorg zou mogen zijn bij slapen of rust van de client?

Achmea kent geen maximum aan ureninzet voor professionele inzet bij terminale zorg (PTZ). Waar voorheen binnen de AWBZ 11,9 uur maximaal gedeclareerd kon worden en dit vervolgens werd vertaald in 24 uurs diensten, betaalt Achmea (samen met Menzis) als enige zorgverzekeraar alle uren zorg uit aan zorgaanbieders. Oftewel maximaal 24 uur per dag. Andere zorgverzekeraars kennen een maximum aantal uren per dag, Achmea niet. Dit is niet iets dat Achmea breed communiceert, maar blijkt wel een belangrijke drijfveer om aanvullende regels te stellen.

De wijkverpleegkundige stelt de indicatie bij terminale zorg. Hij of zij bepaalt wat nodig is aan aantal uren verzorging, verpleging en in het geval van terminale zorg: begeleiding. Ieder uur dat de wijkverpleegkundige indiceert, mag dus gedeclareerd worden bij Achmea. Aangezien ook voor een verzekeraar ieder uur telt, hoopt zij aan te sturen op aanvullende inzet van mantelzorgers en vrijwilligers waar nodig. Anders gezegd, hoopt Achmea dat als professionele zorg niet nodig is, deze ook niet wordt gedeclareerd. Gaandeweg het inkoopproces heeft iemand bij Achmea bedacht dat het voorkomen van professionele zorg door het niet langer betalen ervan bij slapen of rust, in ieder geval op de website zou moeten worden gesuggereerd. Volgens Achmea is dit geen beleid. Ik zal aankomende week een casuïstiek schetsen waarin de praktijk iets weerbarstiger is, maar dat terzijde.

Wat wel Achmea beleid is, is dat de professional bepaalt wanneer hij/zij nodig is. Dit uiteraard op basis van een indicatiestelling. Als de zorgverlener zélf slaapt of niet aanwezig is, dan dienen er wat Achmea betreft geen uren in rekening gebracht te worden. Daar kan ik me wat bij voorstellen en dat is ook hetgeen Achmea voornemens is te gaan beschrijven op haar website. Samengevat is volgens Achmea de professional die de zorg en begeleiding kan inschatten, wil zij daar zelf niet tussen gaan zitten en zal zij op basis van hetgeen de professional bepaalt uitbetalen. Daarbij dient wel overwogen te worden of formele zorg per se nodig is, of dat dit (deels) ook met mantelzorgers en vrijwilligers geboden kan worden. Tot zover de uitleg vanuit de zijde van Achmea.

Lex Tabak

Over

Lex Tabak. MSc. werkt als coach, adviseur, expert en toezichthouder binnen het publieke domein. Op dit blog valt veel terug te lezen over zelfstandige zorgprofessionals. Sinds 2006 zet hij zich in voor de positionering van deze zzp’ers in de zorg. De activiteiten voor deze groep worden inmiddels duurzaam gefaciliteerd door branche organisatie Solopartners. Voor een uitgebreide kennismaking klik hier , voor contact hier.